0829.95.95.95 - 0829.31.3333 (8h00 - 21h00)
Bạn chưa có tài khoản
  Trang chủ Ý kiến khách hàng

Chị Oanh (Nghệ An)

Niềm nở, chu đáo, nhiều tư duy sáng tạo, đó là đặc điểm mà các nhận viên Phukiensamsung đã mang lại cho tôi. Tôi rất vui vì được làm việc với các bạn!
Ý kiến về: Chị Oanh (Nghệ An)
 
2
 
2
 
2