0829.95.95.95 - 0829.31.3333 (8h00 - 21h00)
  Trang chủ

Tích điểm

Tích điểm

CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM

CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM KHI MUA HÀNG TRÊN WEBSITE PHUKIEMSAMSUNG.COM

Tổng doanh số tích lũy Thành viên Cơ chế tặng Dino Tỷ lệ quy đổi
khi mua hàng
Từ 0 - 9.999.999 vnd Thường 20.000 vnd - 1 điểm
1 điểm - 1.000 vnd
Từ 10.000.000 - 29.999.999 vnd Bạc 15.000 vnd - 1 điểm
Từ 30.000.000 - 49.999.999 vnd Vàng 10.000 vnd - 1 điểm
Từ 50.000.000 vnd trở lên Kim Cương 5.000 VND - 1 điểm

Lưu ý:
- Áp dụng tặng điểm cho các đơn hàng nguyên giá
- Điểm chỉ có giá trị quy đổi thành tiền mặt khi mua sắm trên phukiensamsung.com và trừ tiền trực tiếp trên hóa đơn thanh toán
- Điểm có giá trị quy đổi thành tiền mua hàng trên phukiensamsung.com khi có từ 50 điểm trở lên


  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ
2
2
2